Di chuyển đến Mù cang chải bằng phương tiện gì thì hợp lí?

Asked by

Tôi muốn hỏi là nếu tôi chọn đi xe khách lên mù cang chải thì nên đi hãng xe nào? ai có thể có tôi số điện thoại liên hệ được không? đi thì mất bao nhiêu lâu đến nơi? tôi cảm ơn hoặc gợi ý tôi 1 phương tiện nào đó khác hợp lí hơn?

Follow 0 View 6384 Answer 2
DMCA.com Protection Status