Da đẹp giúp e với các mẹ ơi! Lần này là sẹo lõm do thủy đậu ạ.E buồn quá?

Asked by

Em mới bị thủy đậu được 15 hôm.nay đã rụng hết vảy và lên vài vết sẹo lõm.Có mẹ nào biết bôi hay đắp cái gì thì chỉ bảo giúp e với ạ.E đang rất buồn mong các mẹ giúp đỡ

Follow 1 View 4091 Answer 1
DMCA.com Protection Status