Có phần mềm tạo file Setup hỗ trợ tiếng Việt không ?

Asked by
Chào các bạn, có cách nào để mình đóng gói 1 ứng dụng sao cho khi một người nào đó cài đặt sản phẩm của mình vào máy của họ thì tất cả những cửa sổ, những nút lệnh điều khiển việc cài đặt chương trình đều có giao diện tiếng Việt, có phần mềm đóng gói nào hỗ trợ tiếng Việt không ? Mình rất cần các bạn giúp đỡ.
Follow 0 View 4358 Answer 1
DMCA.com Protection Status