Có ó ai biết tài liệu về XQuery hay XPath không?

Asked by

Chào các bác, em đang rất cần tìm hiểu về XQuery và XPath. Nó là điều kiện đầu tiên để em có thể làm tiếp công việc của mình. Các bác nào biết tài liệu về XQuery hay XPath thì shared cho em giùm. Cảm ơn các bác nhiều.

Follow 0 View 18019 Answer 1
DMCA.com Protection Status