Có ó ai biết tài liệu về XQuery hay XPath không?

Asked by
Chào các bác, em đang rất cần tìm hiểu về XQuery và XPath. Nó là điều kiện đầu tiên để em có thể làm tiếp công việc của mình. Các bác nào biết tài liệu về XQuery hay XPath thì shared cho em giùm. Cảm ơn các bác nhiều.
Follow 0 View 15934 Answer 1
answered
Bạn hãy thử lên đây tìm hiểu xem : http://www.ibm.com/developerworks/vn/library/x-xqueryxpath/ . Chúc bạn thành công :)
Like 0
Dislike 0
DMCA.com Protection Status