Có cách nào lấy hình ảnh trong các ứng dụng Windows không?

Asked by

Anh em nào biết chỉ giúp cách lấy các hình ảnh trong một ứng dụng của Windows. Ví dụ như lấy các hình ảnh (biểu tượng, nút bấm...) trong MS Word. Trường hợp các hình ảnh đó bị dấu đi nghĩa là vào trong source cài đặt tìm rồi mà không thấy hình nào cả. Cám ơn anh em nhiều.

Follow 0 View 4862 Answer 1
DMCA.com Protection Status