Có ai đi Suối nước khoáng nóng Thanh Thuỷ - Phú Thọ chưa?

Asked by

Hội nhà tớ đi Suối nước khoáng nóng Thanh Thuỷ - Phú Thọ nhưng chưa biết nhiều về nơi này. Ai đã đi cho kinh nghiệm với nhé: ăn gì, chơi gì ...Cám ơn mọi người nhiều nhiều

Follow 0 View 200025 Answer 17
answered
answered
DMCA.com Protection Status