Có ai biết nghiệp vụ điện toán không ?

Asked by

Nghiệp vụ điện toán có liên quan gi với cơ sở dữ liệu ko ? Nó là gì vậy ?

Follow 0 View 3728 Answer 1
DMCA.com Protection Status