Có ai biết RestFul webservice không?

Asked by

Mọi người ở đây có ai đã từng tìm hiểu về restful webservices chưa ạ? Mình đang tìm hiểu về restful nhưng tài liệu ít quá,vả lại toài tiếng Anh,đọc hoài mà vẫn chưa nắm bắt được về restful bao nhiêu hết. Bác nào đi trước chỉ đường em đi với ạ !!

Follow 0 View 2378 Answer 1
DMCA.com Protection Status