Chọn 3 thành phố Châu Âu để thăm quan, thì nên đi thành phố nào bây giờ?

Asked by

Mình chỉ được chọn 3 thành phố Châu Âu để thăm quan, vì thời gian có hạn và túi tiền k nhiều? Mình nên đi 3 thành phố nào nhất? Mong mọi người chỉ giúp

Follow 0 View 6880 Answer 5
DMCA.com Protection Status