Cho mình xin Data từ điển?

Asked by

Mình hiện đang cần data của các loại từ điển như: Việt Anh, Anh Việt, Từ điển tin học, Từ Điển Việt Việt. Bạn nào có dưới dạng MsSQL, Access hay MySQL thì cho mình xin. Nếu không thì bạn Convert giúp mình hoặc chỉ mình Convert cũng được. Xin cám ơn

Follow 0 View 6490 Answer 2
DMCA.com Protection Status