Cho mình hỏi vài câu về auto IT?

Asked by

Xin hỏi anh em nào biết lệnh nào để tự động điền các ký tự mình định sẳn vào trong 1 textbox nào đó. Và mình đang viết chương trình tự động cài đặt phần mền bằng autoIT nhưng làm sao biết chương trình cài đặt xong chưa để mà đưa lệnh send("!O") hoặc send("!N") vào để chạy vậy

Follow 0 View 5031 Answer 1
DMCA.com Protection Status