Cho mình hỏi quản lý danh bộ khách hàng nghĩa là quản lý cái gì ?

Asked by

Cho mình hỏi quản lý danh bộ khách hàng nghĩa là quản lý cái gì ? Cái đề tài giữa kì mình có mục này mà thầy cô lại không nói rõ. Thanks

Follow 0 View 7520 Answer 0
DMCA.com Protection Status