Cho hỏi về việc liên lạc or send mail với những người làm việc ở Yahoo ?

Asked by
Thông thường khi ta gặp sự cố về việc sử dụng mail yahoo. phải liên lạc với Yahoo Custumer care. Nhưng đó là hệ thống trả lời tự động. Có những câu hỏi & ask không đáp ứng được yêu cầu của ta đề ra. Nên muốn biết rõ ta cần phải hỏi trực tiếp với người của Yahoo. Vậy có địa chỉ nào liên lạc với họ không ???? anh em giúp với.
Follow 0 View 4552 Answer 1
answered
Bạn có thể theo liên kết sau để biết chi tiết về Ban Chăm Sóc Khách hàng http://help.yahoo.com/l/vn/yahoo/edit/fo... Nhân viên hỗ trợ trực tuyến làm việc từ 09 - 18 giờ hằng ngày. Hãy bấm vào nút "Live Chat". Bạn có thể gọi điện để hỏi trực tiếp luôn
Like 0
Dislike 0
DMCA.com Protection Status