Cho hỏi số ký tự tối đa trong một ô Excel?

Asked by

Có anh chị nào biết trong một ô Excel có thể nhập tối đa bao nhiêu ký tự unicode không? Hay bao nhiêu byte cũng được, em đang làm đề tài, giúp em gấp nhé

Follow 0 View 12266 Answer 1
DMCA.com Protection Status