Cho em hỏi ý nghĩa của một số môn học?

Asked by
Kì này em được học Trí tuệ nhân tạo, ngôn ngữ hình thức, data maning. Em muốn hỏi các môn học này có thể được ứng dụng để làm gì?
Follow 0 View 3393 Answer 1
answered
Các môn bạn hỏi đều nghiêng về hướng research. Đây là những môn rất hay, kiến thức của những lĩnh vực này đều đang được áp dụng vào những vấn đề nóng của IT như search engine, GIS, machine learning, etc. Trí tuệ nhân tạo: môn này giống y như cái tên gọi của nó, giải thích nôm na là nghiên cứu làm sao để máy tính có thể suy nghĩ giống con người. Ứng dụng: ví dụ như các chương trình chơi cờ ,các chương trình tìm bản đồ, các chương trình chat (máy tính trò chuyện với con người). Cao cấp hơn thì là các chương trình nhận dạng hình ảnh, nhận dạng am thanh, chữ viết, so sánh dấu vân tay. Các lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu của trí tuệ nhân tạo là fuzzy logic, neutron network, machine learning, ... Môn data mining thì được ứng dụng để xử lý dữ liệu. Bạn cũng biết đó, một trong những nhiệm vụ của IT là xử lý dữ liệu (data) để từ đó tạo ra tri thức (knowledge) phục vụ cho đời sống con người. môn này dạy cho bạn các thuật toán để xử lý, phân tích dữ liệu nhằm rút ra các kiến thức cần thiết theo yêu cầu Data mining: chữ mining ở đây có nghĩa là khai thác giống như khai thác các khoáng sản như than đá, vàng, chì, v.v... Người ta ví dữ liệu cũng như khoáng sản, nếu không biết khai thác, xử lý thì cũng như khoáng sản dưới lòng đất, không thể xử dụng và giúp ích gì được cho con người. Môn data mining trang bị cho bạn các kiến thức để "khai thác" nguồn tài nguyên dữ liệu này. Một ví dụ rất kinh điển trong data mining: dùng data mining để xử lý dữ liệu về mua hàng trong siêu thị, người ta nhận thấy: 80% số người mua bánh mì đều mua thêm bơ. Từ đó, người quản lý siêu thị có thể đưa ra các chính sách khuyến mãi như bán 10 ổ bánh mì tặng một hộp bơ -> bán đắt hơn. Theo ví dụ này: data là các số liệu đơn thuần về người mua hàng, lượng hàng mua, v.v.. và tri thức (knowledge) do data mining mang lại là "80% số người mua bánh mì đều mua thêm bơ"
Like 0
Dislike 0
DMCA.com Protection Status