Cho em hỏi ý nghĩa của một số môn học?

Asked by

Kì này em được học Trí tuệ nhân tạo, ngôn ngữ hình thức, data maning. Em muốn hỏi các môn học này có thể được ứng dụng để làm gì?

Follow 0 View 4088 Answer 1
answered
DMCA.com Protection Status