Cho em hỏi dòng lệnh trong các lệnh của file .bat?

Asked by

Cho em hỏi dòng lệnh dùng để lựa chọn các điều kiện trong các lệnh của file .bat như : 1 là chọn cái này 2 là chọn cái kia còn không thì chuyển về mục gốc, và dòng lệnh dùng để tắt và restart máy làm sao các anh!

Follow 0 View 3957 Answer 1
DMCA.com Protection Status