Chợ đêm Dinh Cậu Phú Quốc có thực sự thú vị không?

Asked by

Mình có nghe nói chợ đêm Dinh Cậu nổi tiếng, nhất định phải đi khi đến Phú Quốc. Chợ đêm Dinh Cậu thực sự có thú vị không? Chợ có gì vậy? Đi từ mấy giờ đến mấy giờ thì hợp lý?

Follow 0 View 2459 Answer 0
DMCA.com Protection Status