Câu lệnh trong CMD?

Asked by

Em đâng muốn viết 1 đoạn lệnh như sau! Nhưng bằng CMD nhá các anh! a chạy từ 0 đến 10 for /l %a in (0,1,10) Nếu mà %a == 6 if %a == 6 thì tắt máy shutdown -s -f 0 -----------Hoặc------------ So sánh 2 phai bất kỳ, nếu file a < file b thì copy file b sang file a và nếu ngày của win >= 26/01/2011 thì xóa file D:\abc\bcd\b.* ---------------------------- Đấy là toàn bộ em muốn hỏi?? Em mong các anh dúp em với

Follow 0 View 2713 Answer 0
DMCA.com Protection Status