Câu hỏi bài tập Công nghệ phần mềm ?

Asked by

Mình có 2 câu hỏi cần tham khảo câu trả lời của các bạn: 1/ Khi lập 1 dự án phần mềm mà khách hàng không thể cung cấp thông tin chính xác cho dự án đó thì người tiếp nhận yêu cầu của khách hàng phải làm gì? Mô hình nào có thể sử dụng cho truờng hợp này? Cho ví dụ minh họa. 2/Vai trò của người quản lý dự án phần mềm là gì? Người quản lý dự án dựa vào yếu tố nào để định chi phí cho tổng dự án cũng như chi phí bảo trì cho dự án. Rất cảm ơn các bạn chia sẽ ./.

Follow 0 View 4608 Answer 0
DMCA.com Protection Status