Cần học những gì để trở thành lập trình trình viên mạng?

Asked by

Hiện tại thì rất nhiều công ty đang tuyển nhân viên là lập trình viên(LTV) mạng . Vậy theo bạn để đáp ứng được yêu cầu của các công ty đó thì bạn cần biết những gì??? Theo tui thì hiện tại có hai trường phái khác nhau về lập trình mạng (thiệt tình thì tui chỉ biết có hai mà thôi) là PHP và APS. Ngoài ra bạn cần biết Java, Java Script Còn gì nữa ko bạn?

Follow 0 View 6390 Answer 2
DMCA.com Protection Status