Cần giúp làm bài tập môn VI XỬ LÝ?

Asked by

Mình đang cần giải giúp mầy bài tập của môn VI XỬ LÝ.Mong mọi người quan tâm và giải đáp giúp mình với. Bài 1:Nhập vào từ bàn phím 10 số tự nhiên có 2 chữ số,sắp xếp theo chiều tăng dần rồi in ra màn hình,hiển thị ra màn hình số lớn nhất và số nhỏ nhất Bài 2:Viết chương trình nhập vào từ bàn phím 1 số tự nhiên nhỏ hơn 1000,kiểm tra xem nó có là số nguyên tố hay không rồi thông báo ra màn hình Bài 3:Viết chương trình nhập vào từ bàn phím 1 số tự nhiên nhỏ hơn 1000,kiểm tra xem nó có là số Fibonaci hay không rồi thông báo ra màn hình. Bài 4:Viết chương trình nhập vào từ bàn phím 2 chuỗi kí tự,hiển thị ra màn hình chuỗi đan xen của 2 chuỗi vừa nhập(đan xen từng kí tự một)

Follow 0 View 5178 Answer 0
DMCA.com Protection Status