Cần giúp đỡ về tinymce?

Asked by

Hi all. Hiện tại mình đang dùng tinymce phiên bản > 3.x vấn đề gặp phải là khi gõ vào editor bằng tiếng việt ví dụ là: Hà Cúng thì mấy cái từ này bị chuyển thành dạng: Hà Cúng và cái mình thu được để insert vào database là: Hà Cúng chứ không phải là: Hà Cúng ai khắc phục được vấn đề này xin chỉ giáo. thanks!. Sửa/Xóa nội dung

Follow 0 View 4446 Answer 0
DMCA.com Protection Status