Cái hay của Asm?

Asked by

Hiện nay e đang có 1 vấn đề là. "Viết chương trình thay phím F1 bằng phím A bằng cách chặn hàm 0h ngắt 16h" trên con 8086. Cả nhà có gợi ý, hay code mẫu ko?

Follow 0 View 2359 Answer 0
DMCA.com Protection Status