Cách tạo ra 1 file setup duy nhất?

Asked by

Xin cho hỏi: Tôi có 2 file cài đặt (vb6 và sqlServer2000), tôi muốn tạo ra 1file setup duy nhất để khi click file này thì nó sẽ xuất hiện giao diện cài đặt vb6, sau khi cài đặt xong vb6 thì nó sẽ xuất hiện giao diện để cài đặt sqlserver 2000 (cài đặt liên tục). Xin hướng dẫn chi tiết.

Follow 0 View 7583 Answer 1
DMCA.com Protection Status