Các bạn giúp minh xóa 1 program?

Asked by

Mình cài spyware doctor rồi điền register key vô. sau đó uninstall roi install lại thì vẫn là key đó. Xin bạn chi mình cách xóa register key đó.cám ơn

Follow 0 View 2982 Answer 4
DMCA.com Protection Status