Các anh giúp em về Register ?

Asked by
Các anh có ai có thể chỉ giúp em công dụng, tính năng của các thanh ghi trong máy tính và trong ngôn ngữ Assembly ko? Các anh chỉ cụ thể cho em nhé. Cụ thể từng thanh một. Các thanh ghi cờ thì em có hiểu sơ sơ nhưng mà mấy thanh ghi đa dụng và thanh ghi đoạn thì rất lơ mơ. Hay có tài liệu nào nói rõ về cái này chỉ cho em với. Em xin cảm ơn các anh ạ. Chúc các anh gặp nhiều may mắn. Ah cho em hỏi ở ta Forum nào sôi nổi về ASM vậy
Follow 0 View 2485 Answer 2
answered
Dòng 8086/88 có những thanh ghi sau (Các dòng sau này có thay đổi những chủ yếu vẫn dựa trên cấu trúc như thế) AX, BX, CX, DX, SP, DI, BP, SI, CS, DS, ES, SS CS, IP - SP lưu địa chỉ ngăn xếp (con trỏ ngăn xếp stack) - AX được gọi là thanh chứa, chứa giá trị đầu vào và ra cho các phép toán (Tự mình viết chương trình thì không nhất thiết, nhưng khuyến cáo vì các lệnh, ngắt nó hay như thế) - BX có thể dùng như AH khi tự mình lập trình. Bình thường nó dùng làm thanh ghi cơ sở (B: Base) Hình dung khi lập trình với mảng nó như kiểu con trỏ đầu mảng. - CX là thanh đếm với các vòng lặp, VD - DX dùng như AX. Ngoài ra còn được dùng trong vào/ra với các cổng, - CS:IP con trỏ lệnh của chương trình, vị trí hiện tại của chương trình trong bộ nhớ. - SS:SP con trỏ ngăn xếp, đỉnh ngăn xếp là SS:SP - Làm việc với các toán hạng lấy từ bộ nhớ các cặp thanh ghi sau xác định địa chỉ bộ nhớ: + CS: IP, SS: SP, SS: BP đã nói, cái này do hệ thống tự quản lý + DS: SI, DS: DI, DS: BX, ES: DI tham chiếu vào bộ nhớ, cái này do mình tự quản lý Chi tiết hơn tham khảo "Kỹ thuật Vi xử lý - Văn Thế Minh - NXB Giáo Dục - 1997"
Like 0
Dislike 0
answered
Dòng máy Intel Có mấy loại thanh ghi AX, BX, CX, DX, EX, IR, Flag, đại loại thế lâu không đụng đến nên không nhớ chính xác lắm, nhân bạn hỏi nên bốc phét ra đây, bác nào nhớ chính xác thì đóng góp nhé. Ngoại trừ IR, Flag ra, còn lại dùng thế nào là tùy bạn, tuy nhiên khuyến cáo nên dùng như sau (vì các lệnh và các ngắt cũng dùng như thế): AX: chứa kết quả BX: sử dụng là thanh ghi chỉ số trong định địa chỉ chỉ số. CX: đếm. Ví dụ biến đếm vòng lặp. DX: chứa dữ liệu EX: không nhớ IR: chứa địa chỉ lệnh hiện tại của chưong trình. Flag: lưu các cờ trạng thái của chương trình.
Like 0
Dislike 0
DMCA.com Protection Status