Bài tập lớn ASSEMBLY?

Asked by

Em còn 3 tuần nữa là nộp nhưng chẳng biết gì môn này nữa. Khó hiểu quá. Chẳng giống như C, C++ tí nào cả. Em gửi đề bác nào biết giúp em nhiệt tình nhé. Em xin cảm ơn rất nhiều. Đa tạ đa tạ Hãy viết chương trình thiết lập 1 màn hình giới thiệu (mode 40*25), màn hình các chức nămg và màn hình từng chức năng (mode 80*25) thực hiện 4 chức năng: 1 .... Đặt lại thời gian (time) cho hệ thống 2 .... Tổng các thành phần chẵn của dãy số nguyên 3 .... Liệu máy tính có DMA ( Direct Memory Access )? 4 ....Trở về màn hình giới thiệu

Follow 0 View 3024 Answer 0
DMCA.com Protection Status