Ai biết lập trình assembly chỉ với?

Asked by

Bạn nào học lập trình assembly rồi chỉ mình với Đề bài là : Nhập vào một dãy số, tính trung bình cộng của dãy số đó Ví dụ: Nhập vào dãy số : 1 3 5 6 8 Trung bình cộng : (1+3+5+6+8)/5=4 Hic đề bài chỉ vậy thôi mà tại vì mình mới học sơ sơ nó thôi, làm mà bị vấp phải rất nhiều thứ , ví dụ làm sao biết là mình đã nhập vô 5 số rồi, với lại chỗ thực hiện phép chia nữa .huhu sao nó vô vòng lặp hoài.Bác nào xem rồi sửa giúp mình với.Làm được những yêu cầu như trên á. Code : .MODEL SMALL .STACK 100H .DATA MSG0 DB 13,10,"NHAP MOT SO NGUYEN N

Follow 0 View 20754 Answer 1
DMCA.com Protection Status