Ai biết cách viết 1 store không?

Asked by

Hi all Mình muốn viết 1 store mà đối truyền vào là 1 tên bảng, sau đó mình sẽ select tên bảng đó để làm việc. Có ai biết cách nào xin giúp mình với. Thks alót

Follow 0 View 2708 Answer 1
DMCA.com Protection Status