Ai biết cách viết 1 store không?

Asked by
Hi all Mình muốn viết 1 store mà đối truyền vào là 1 tên bảng, sau đó mình sẽ select tên bảng đó để làm việc. Có ai biết cách nào xin giúp mình với. Thks alót
Follow 0 View 1903 Answer 1
DMCA.com Protection Status