2-9 các mẹ có được thưởng không và thưởng bao nhiêu?

Asked by

2-9 Công ty mình chỉ được thưởng 10% lương cơ bản , tính ra được vài trăm ngàn các mẹ ạ. Mẹ nào được thưởng 2-9 vào đây chia sẻ nhé.

Follow 0 View 6633 Answer 3
DMCA.com Protection Status