Xin phần mềm nén Exe không unpack?

Asked by

Em thấy một số phần mềm được nến lại bằng một phần mềm hay một cách nào đó ! VD: Khi ta sử dụng phần mềm PEiD quét một phần mền thì sẽ được thông tin của phần mề đó vdkq: PHP Code: UPX 0.89.6 - 1.02 / 1.05 - 2.90 -> Markus & Laszlo Nhưng khi vào phần mề UPX để kiểm tra nó lại báo là phần mềm này chưa được nén bởi UPX Nhưng ta thử nén nó lại báo lỗi ! Thử giải nén lại cũng báo lỗi PHP Code: Cant Unpack Exception: file is modified/hacked/protected; take care!! Vậy ai có cách nào hay biết phần mềm nào để nén file exe (để bảo vệ soft khỏi bị chọc khóe) như vậy không ? (Không thể giải nén (không cho giải nén )) Xin sự giúp đỡ của các bạn !

Follow 0 View 4860 Answer 0
DMCA.com Protection Status