Phân tích thiết kế hướng đối tượng?

Asked by

Bọn tôi đang học môn "phân tích thiết kế hướng đối tượng" UML. Về quản lí sàn giao dịch chứng khoán. Là dân toán tin cho lên kiến thức về kinh tế cũng còn nhiều hạn chế... Bận nào có hiểu biết về thị trường chứng khoán và mô hình thiết kế, có thể giúp tôi được không ? Thanks !

Follow 0 View 5607 Answer 1
DMCA.com Protection Status