Chính sách bảo mật

Cảm ơn bạn đã truy cập sử dụng dịch vụ, trang website và các ứng dụng được cung cấp bởi Chấm Hỏi. Bằng việc truy cập hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đã đồng ý với các điều khoản này. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản dưới đây.

Trang website của chúng tôi rất đa dạng nên đôi khi có thể áp dụng các điều khoản bổ sung. Các điều khoản bổ sung sẽ được cung cấp kèm theo Dịch vụ liên quan vá các điều khoản bổ sung đó sẽ trở thành một phần thuộc thỏa thuận của bạn với chúng tôi nếu bạn sử dụng các dịch vụ đó.

Sử Dụng Trang Website Chấm Hỏi

Bạn phải tuân thủ mọi chính sách đã cung cấp cho bạn trong phạm vi Dịch vụ. Không được sử dụng trái phép Dịch Vụ của chúng tôi.

Chấm Hỏi cho phép bạn:

 • Đặt câu hỏi
 • Trả lời câu hỏi
 • Bình chọn cho một câu hỏi
 • Đăng ý kiến về câu trả lời của những người sử dụng khác

Để đặt câu hỏi, trả lời câu hỏi, bình chọn cho các câu hỏi, đăng ý kiến, bạn phải đăng nhập bằng tên Truy nhập Chamhoi của bạn. Bạn sẽ không phải đăng nhập để xem các câu hỏi, câu trả lời, và các ý kiến liên quan.

Các hành vi bị cấm

 1. Vi phạm quyền pháp lý (Bao gồm quyền sở hữu thông tin cá nhân và thông tin công khai)
 2. Gây ra bất kỳ thiệt hại hoặc bất lợi đối với người khác
 3. Gây rối loạn trật tự công cộng
 4. Các hành vi tội ác
 5. Đăng tải hoặc phát tán bất kỳ thông tin bí mật cá nhân của bên thứ ba mà không được sự đồng ỳ của bên thứ ba đó
 6. Sử dụng Trang web này vì mục đích thương mại
 7. Nói xấu, hạ nhục, phỉ báng những người khác.
 8. Đăng tải các file chứa đựng virut, các file lỗi có thể gây ra hư hại cho hoạt động của máy tính người khác
 9. Các hành vi khác vi phạm pháp luật hoặc bị cấm
 10. Các hành vi mà Chấm Hỏi thấy là không đúng

Chúng tôi có thể tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ của chúng tôi cho bạn nếu bạn không tuân thủ các điều khoản hoặc chính sách của chúng tôi hoặc nếu chúng tôi đang điều tra hành vi bị nghi ngờ là sai phạm.

Liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi có thể gửi cho bạn các thông báo dịch vụ, thông báo quản trị và thông tin khác. Bạn có thể chọn không nhận một số thông báo này.

Tài Khoản Chấm Hỏi Của Bạn

Bạn cần có Tài khoản Chấm Hỏi để truy cập vào trang website của chúng tôi. Bạn có thể tạo Tài khoản Chấm Hỏi của riêng bạn hoặc Tài khoản Chấm Hỏi của bạn có thể được chỉ định cho bạn bởi quản trị viên, chẳng hạn như công ty MICT tuyển dụng bạn. Nếu bạn đang sử dụng Tài Khoản Chấm Hỏi được chỉ định cho bạn bởi quản trị viên, các điều khoản khác hoặc bổ sung có thể được áp dụng và quản trị viên của bạn có thể truy cập hoặc vô hiệu hóa tài khoản của bạn.

Để bảo vệ Tài khoản Chấm Hỏi của bạn, hãy giữ bí mật mật khẩu của bạn. Bạn chịu trách nhiệm đối với hoạt động xảy ra trên hoặc thông qua Tài khoản Chấm Hỏi của bạn.

Bảo Vệ Sự Riêng Tư Và Bản Quyền

Chính sách của Chấm Hỏi về quyền riêng tư giải thích cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và bảo vệ sự riêng tư của bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Bằng việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đang đồng ý rằng Chấm Hỏi có thể những sử dụng dữ liệu đó theo chính sách của chúng tôi về sự riêng tư.

Nội Dung Của Bạn Trong Trang Website Của Chúng Tôi

Trang website của chúng tôi cho phép bạn đăng những câu hỏi bạn mong tìm được lời giải đáp cũng như những câu trả lời hữu ích mà bạn mang lại cho cộng đồng Hỏi&Đáp của chúng tôi.

Các Câu Hỏi Được Xem Là Tài Sản Của Cộng Đồng

 • Các câu hỏi được xem là tài sản chung.
 • Các câu hỏi có thể được xóa bởi người soạn ra chúng. Các câu hỏi có thể được xóa bởi người điều hành/người kiểm duyệt trang web nếu như làm trái với chính sách.
 • Một câu hỏi có thể được chập lại với một câu hỏi khác nếu như cả hai câu hỏi đều hỏi một điều tương tự. Nói chung, các câu hỏi với cách diễn đạt đơn giản và thông dụng nhất có thể được tiếp tục hỏi lại.

Những câu hỏi nên có xu hướng thành thật và thẳng thắn để có được thông tin hữu ích có thể sử dụng lại được ( tái sử dụng )

 • Mục đích chính của câu hỏi cần chứa đựng thông tin, không phải để tranh luận hay bày tỏ quan điểm.
 • Các câu hỏi không được lạm dụng để quảng cáo cho một doanh nghiệp, dịch vụ hay xúi giục, gạ gẫm.
 • Các câu hỏi nên khuyến khích những câu trả lời bao gồm các lời giải thích, cung cấp thông tin, có mở đầu – kết thúc rõ ràng càng tốt.
 • Các câu hỏi không nên thu hẹp hay phân chia bất cứ người nào, không chỉ định ai được trả lời cũng không hướng vào người nào cụ thể.

Câu hỏi phải được viết rõ ràng

 • Chấm Hỏi đòi hỏi các câu hỏi phải được viết đúng chính tả, dấu câu, ngữ pháp và viết hoa khi cần thiết, và quan trọng nhất là viết tiếng việt có dấu. Một câu hỏi cần bao gồm một câu hoàn chính và kết thúc bằng 1 dấu hỏi chấm (?)
 • Câu hỏi nên bao gồm đủ thông tin để có được câu trả lời có ý nghĩa, và nên làm rõ câu trả lời như thế nào thì đáp ứng được mong muốn của mình
 • Câu hỏi phải ngắn gọn, chọn đúng lĩnh vực để tạo điều kiện cho người tìm kiếm thông tin cũng như cung cấp câu trả lời. Như một nguyên tắc chung, các câu hỏi không được dài quá hai dòng, và chỉ một câu hỏi được hỏi tại một thời điểm.

Phần chi tiết cho câu hỏi được sử dụng để cung cấp bối cảnh cho câu hỏi

 • Phần chi tiết bên dưới tiêu đề là nơi để cung cấp thông tin cơ bản và sự giải thích để có thể hữu ích cho những câu trả lời.
 • Nếu có thể các câu hỏi cần được ghi chi tiết rõ ràng từ tiêu đề, vì nó sẽ được hiển thị trong thanh tìm kiếm và bất cứ nơi nào trong trang web.
 • Gắn thêm tag cho câu hỏi và câu trả lời để khiến cho việc tìm kiếm trở nên dễ dàng hơn.

Câu hỏi phải tuân thủ các chính sách của trang web Chamhoi.vn

 • Các câu hỏi cá nhân gây tổn thương hay có xu hướng khiến cho người khác không thoải mái là không được phép
 • Câu hỏi gây nhiễu và có khả năng khiến việc sử dụng Chấm Hỏi gây không thoải mái cho nhóm người dùng có thể bị xóa
 • Tất cả nội dung trên Chấm Hỏi, bao gồm câu hỏi, câu trả lời, tất cả phải được viết bằng Tiếng Việt có dấu.
 • Những câu hỏi về pháp lý và y tế giải quyết cho cá nhân cụ thể là không được phép và có thể bị xóa hoặc có thể được diễn đạt lại trong 1 tình huống chung.

Việc Bạn Có Thể Cập Nhật Hoặc Xóa Thông Tin

 

 1. Bạn có thể thêm vào các chi tiết hoặc xóa các câu hỏi mà bạn đã hỏi
 1. Một khi bạn đã xóa các câu hỏi mà bạn đã hỏi, bạn sẽ không thể khôi phục lại được.
 2. Bạn có thể sửa đổi và xóa câu trả lời
 3. Một khi bạn đã xóa các câu trả lời mà bạn đã hỏi, bạn sẽ không thể khôi phục lại được.
 1. Câu hỏi, câu trả lời, ý kiến, hoặc tên hiệu có thể bị xóa bỏ bất cứ thời điểm nào nếu bạn vi phạm Chính sách câu hỏi/câu trả lời.
 2. Câu hỏi, câu trả lời bị báo cáo sai phạm sẽ được xem xét và duyệt bởi admin

 

Sửa Đổi Và Chấm Dứt Sử Dụng Trang Website Của Chúng Tôi

Chúng tôi không ngừng thay đổi và cải tiến trang website của mình. Chúng tôi có thể them hoặc xóa các chức năng hoặc tính năng và chúng tôi cũng có thể tạm ngừng hoặc ngừng hoàn toàn hoạt động của website này.

Bạn có thể ngừng sử dụng truy cập sử dụng trang website Chamhoi.vn của chúng tôi bất kỳ lúc nào, mặc dù chúng tôi rất tiếc khi bạn không còn sử dụng dịch vụ của chúng tôi nữa. Chấm Hỏi cũng có thể ngừng cho phép bạn truy cập vào trang website hay them hoặc tạo ra những giới hạn mới cho trang website của chúng tôi bất kỳ lúc nào.

Chúng tôi tin rằng bạn sở hữu dữ liệu của bạn và việc bảo toàn quyền truy cập của bạn đối vố dữ liệu đó là điều quan trọng. Nếu chúng tôi ngừng việc bạn truy cập vào trang website của chúng tôi, khi khả thi và hợp lý, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông báo trước hợp lý.

Về Các Điều Khoản Này

Chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản này hoặc bất kỳ điều khoản bổ sung nào áp dụng cho trang website, chẳng hạn như để phản ánh những thay đổi về luật hoặc những thay đổi về Dịch vụ của chúng tôi. Bạn nên thường xuyên tìm hiểu các điều khoản này. Chúng tôi sẽ đăng thông báo về các sửa đổi đối với các điều khoản này trên trang blog của Chấm Hỏi. Chúng tôi sẽ đăng thông báo về các điều khoản bổ sung đã được sửa đổi trong Dịch vụ được áp dụng. Các thay đổi sẽ không áp dụng hồi tố và sẽ có hiệu lực không sớm hơn mười bốn ngày sau khi các thay đổi đó được đăng. Tuy nhiên, những thay đổi liên quan đến chức năng mới của website hoặc các thay đổi được thực hiện vì lý do pháp lý sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sửa đổi đối với một Dịch vụ nào đó, bạn nên ngừng sử dụng Dịch vụ đó.

Nếu có sự mâu thuẫn giữa các điều khoản này và các điều khoản bổ sung, thì các điều khoản bổ sung sẽ được ưu tiên áp dụng đối với trường hợp mâu thuẫn đó.

Các điều khoản này chi phối mối quan hệ giữa Chấm Hỏi và bạn. Các điều khoản này không tạo ra bất kỳ quyền thụ hưởng nào cho bên thứ ba.

Nếu bạn không tuân thủ các điều khoản này và chúng tôi không hành động ngay, điều này không có nghĩa là chúng tôi đang từ bỏ bất kỳ các quyền nào mà chúng tôi có thể có (chẳng hạn như hành động trong tương lai).

Nếu thực tế cho thấy một điều khoản cụ thể nào đó là không thể thực thi, điều này sẽ không làm ảnh hưởng đến bất kỳ các điều khoản nào khác.

 

Để tìm hiểu thông tin về cách liên hệ với Chấm Hỏi, vui lòng truy cập trang liên hệ của chúng tôi.